SocBiN board in Skövde

2001-11-13 16:31

Board meeting, March 29, 2001, 17:30-18:30, Billingehus, Skövde
Attendees: Finn Drablös, Inge Jonassen, Henrik Vissing, Bo Servenius, Björn Olsson,


SocBiN - Society for Bioinformatics in the Nordic countries

Board meeting

March 31, 2001, 17:00-18:00, Billingehus, Skövde

Attendees: Arne Elofsson, Inge Jonassen, Finn Drablös, Ingvar Eidhammer, Nikolaj Blom, Bo Servenius, Esko Ukkonen.